grafika ilustracyjna

O nas

grafika ilustracyjna

Forum Odbiorców Energii Elektryczneji Gazu (FOEEiG) jest federacją, której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców paliw i energii w Polsce.

FOEEiG zostało zarejestrowane 24 czerwca 2022r. Jego stworzenie to efekt konsultacji prowadzonych w kręgu podmiotów, które już od 2007r. zrealizowały wiele projektów w ramach działającego pod tą samą nazwą dobrowolnego porozumienia przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. W skład FOEEIG wchodzą organizacje branżowe zainteresowane kontynuowaniem 15-letniej działalności oraz jej rozwijaniem w ramach podmiotu posiadającego osobowość prawną.

Powołanie FOEEiG pozwala bezpiecznie realizować wspólny cel, którym niezmiennie jest dążenie do stworzenia w Polsce przyjaznych warunków do rozwoju przemysłowej działalności produkcyjnej, w szczególności poprzez obniżanie kosztów energii elektrycznej, ciepła i gazu, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej.

Aktualny Zarząd Forum

Rada Programowa

Aby wyświetlić pełną
listę osób kliknij poniżej

Komisja Rewizyjna

Aby wyświetlić pełną
listę osób kliknij poniżej

Członkowie Forum

Wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Adres
ul. Żurawia 32/24 lok. 117
00-515 Warszawa
Telefon
503 428 045
503 074 245
Adres email
forum@iep.org.pl