grafika ilustracyjna

Dane rynkowe

Rozliczeniowe ceny energii elektrycznej na rynku bilansującym

źródło: pse.pl
 • CROp
  prognozowana rozliczeniowa cena energii elektrycznej na rynku bilansującym
 • CROr
  rzeczywista rozliczeniowa cena energii elektrycznej na rynku bilansującym

Krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej i nierównoległej w BPKD

źródło: pse.pl
 • WR
  krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej
 • WNR
  krajowe saldo wymiany międzysystemowej nierównoległej

Generacja źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych w BPKD

źródło: pse.pl
 • PV
  planowana generacja źródeł fotowoltaicznych
 • W
  planowana generacja źródeł wiatrowych

Indeksy cen węgla ARA i PSCMI 1

 • ARA
  średni dzienny poziom cen węgla energetycznego w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia [USD/t]
 • PSCMI 1
  poziom cen miałów energetycznych klasy 20-23/1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej [PLN/t]

Notowania ropy Brent

źródło: wnp.pl

Indeks TGeBase

źródło: tge.pl
 • TGeBase
  średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy, kalkulowanych na podstawie kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych

Indeks TGEgasDA

źródło: tge.pl
 • TGEgasDA
  średni ważony wolumenem kurs transakcji na RDNg dla instrumentu GAS_BASE, dla danego dnia dostawy

Kurs kontraktów BASE_M

źródło: tge.pl

Kurs kontraktów BASE_Q

źródło: tge.pl

Kurs kontraktów BASE_Y

źródło: tge.pl

Kurs kontraktów GAS_BASE_M

źródło: tge.pl

Kurs kontraktów GAS_BASE_Q

źródło: tge.pl

Kurs kontraktów GAS_BASE_Y

źródło: tge.pl