grafika ilustracyjna

Współpraca

grafika ilustracyjna

Serdecznie zapraszamy firmy i organizacje branżowe do przystąpienia do Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

FOEEiG jest organizacją, którą cechuje profesjonalizm w działaniu, wykorzystującą najlepszą wiedzę, mającą 15-letnie doświadczenie i wiele udanych projektów. Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem urzędów, administracji państwowej oraz decydentów mających wpływ na kształtowanie prawne regulacji.

FOEEiG jest niezbędnym partnerem zakładów produkcyjnych, którym zapewnia dostęp do bieżących informacji, aktualną wiedzę oraz wsparcie konieczne dla optymalizacji kosztów energii i paliw.

W ramach FOEEiG proponujemy dwie formy członkostwa:

Członek zwyczajny

W tej formie zapraszamy do współpracy stowarzyszenia i inne organizacje branżowe oraz osoby prawne, w tym w szczególności izby gospodarcze i związki pracodawców, niemające celów zarobkowych.

Członek wspierający

Tę kategorię stworzyliśmy dla podmiotów prawnych, w szczególności osób prawnych mających cele zarobkowe tj. przedsiębiorstw.

Deklaracje członkowskie oraz Statut Forum znajdują się w plikach do pobrania.

Zapraszamy do kontaktu mailowego.

Nasze cele realizujemy poprzez:

Dialog Członków Forum i opracowanie wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach
Sygnalizowanie problemów wynikających z obowiązującego prawa i proponowanie korekt zgodnych z celami Forum
Występowanie o interpretację obowiązujących aktów prawnych
Prezentowanie stanowisk Forum organom administracji publicznej oraz współpracę z tymi podmiotami
Opracowywanie materiałów merytorycznych i udzielanie patronatów
Działalność edukacyjną, szkoleniową i publicystyczną, organizowanie konferencji i warsztatów