grafika ilustracyjna

Rada Programowa Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

6 grudnia odbyła się Rada Programowa Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Na przewodniczącego Rady Programowej wybrano Pana Janusza Turskiego reprezentującego Stowarzyszenie Papierników Polskich.

Decyzją Rady do FOEEiG dołączyła firma Górka Cement - w poczet członków wspierających. Podczas obrad przyjęto stanowiska organizacji branżowych zrzeszonych w Forum które wytyczają kierunki działania Forum w 2024r.

Tematy stanowisk dotyczyły m.in.

  • programu wsparcia dla firm energochłonnych,
  • mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2,
  • obniżenia kosztów opłaty jakościowej,
  • likwidacji barier w lokowaniu odnawialnych źródeł energii na terenach przemysłowych,
  • mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2,
  • efektywności energetycznej,
  • likwidacji barier w lokowaniu odnawialnych źródeł energii na terenach przemysłowych, tworzenia warunków dla budowy przemysłowej energetyki odnawialnej oraz przemysłowych obszarów energetycznych.

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego podsumowania obrad przez Pana Henryka Kalisia, Prezesa Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.