grafika ilustracyjna

Walne Zebranie Członków Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

W dniach 24-25 listopada 2022r. odbyło się Walne Zebranie Członków Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji branżowych będący członkami związku stowarzyszeń FOEEiG, zaproszeni goście z urzędów administracji państwowej oraz przedstawiciele firm zrzeszonych w organizacjach branżowych.

Podczas spotkania m.in. przyjęto stanowiska Forum, których celem jest wytyczenie kierunków aktywności przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu na rok 2023 tj:

 • Stanowisko FOEEiG w sprawie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR) dla biomasy w systemie ETS.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie Rekompensat za wzrost kosztów pośrednich wynikających z funkcjonowania systemu EU ETS.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie przyjęcia programów ochrony branż energochłonnych przed wzrostami cen czynników energetycznych.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie utrzymania obliga giełdowego i poszerzenia funkcjonalności giełdy o możliwość handlu energią elektryczną na rynkach europejskich w kontraktach terminowych.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie zmiany zasad bilansowania krajowego i europejskiego systemu elektroenergetycznego.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie możliwości rozwoju usług Demand Side Respons w warunkach funkcjonującego w Polsce Rynku Mocy.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie zmian w systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, w aspekcie rosnących cen gazu ziemnego oraz koniecznej niskoemisyjnej transformacji polskiego ciepłownictwa.
 • Stanowisko FOEEiG dotyczące zmian w dyrektywie Rady w sprawie w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (ETD).
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie rozwoju i zastosowania małych reaktorów modułowych (SMR) w przemyśle.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie likwidacji barier w lokowaniu odnawialnych źródeł energii na terenach przemysłowych, tworzenia warunków dla budowy przemysłowej energetyki odnawialnej oraz przemysłowych obszarów energetycznych.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie redukcji opłat za przesył i dystrybucję dla dużych odbiorców przemysłowych zużywających energię elektryczną w podstawie. Indywidualna kalkulacja stawek taryfowych i/lub stworzenie dedykowanej grupy taryfowej.
 • Stanowisko FOEEIG w sprawie niskoemisyjnej transformacji przemysłowych źródeł ciepła i energii elektrycznej.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie zmian w systemie wsparcia rozwoju OZE, w aspekcie rosnących kosztów energii elektrycznej oraz cen oferowanych przez instalacje OZE odbiorcom przemysłowym w kontraktach PPA likwidacja systemów wsparcia.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie zmian w koncepcji funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie efektywności energetycznej.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie trwających negocjacji zmian w Europejskim Systemie Handlu Emisjami.
 • Stanowisko FOEEiG w sprawie w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2.
 • Stanowisko FOEEIG w zakresie niezbędnych zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i  propozycji narzędzi ograniczenia wzrostu cen.
Zdjęcie ilustracyjne autorstwa jannoon028, z serwisu Freepik