grafika ilustracyjna

Rada Programowa

Kazimierz Poznański
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
Piotr Danielski
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Jan Deja
Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego
Jaromir Krawczyński
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
Szymon Liszka
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska”
Wojciech Murawski
Polska Fundacja Gazów Technicznych
Jan Świątek
Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
Janusz Turski
Stowarzyszenie Papierników Polskich

Komisja Rewizyjna

Kinga Kotulecka-Korska
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
Dariusz Konieczny
Stowarzyszenie Producentów Cementu
Zbigniew Michniowski
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska”