odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy między innymi:

  • PKEE ocenił negocjacje ws. handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych
  • Nawet 18 mld euro z EU ETS na inwestycje w polskiej energetyce... Tylko czy uda się po nie sięgnąć?

28.11.2017
PKEE ocenił negocjacje ws. handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

Na początku listopada Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie co do finalnego brzmienia postanowień zmienionej dyrektywy „EU ETS”. Polski Komitet Energii Elektrycznej w trakcie całego, ponad dwuletniego procesu decyzyjnego, przedstawił szereg postulatów regulacyjnych oraz analiz wspierających rozwiązania najkorzystniejsze z perspektywy państw członkowskich, które po 2020 r. będą beneficjentami mechanizmów solidarnościowych tj. bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji.

Czytaj więcej

28.11.2017
Jakóbik: Polsce potrzebna jest nowa strategia negocjacyjna w sprawie unijnej polityki klimatycznej

Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portal Biznesalert poinformował, że w dobie dekarbonizacji Polsce potrzebna jest nowa, bardziej skuteczna strategia negocjacyjna z Unią.

Czytaj więcej

27.11.2017
Nawet 18 mld euro z EU ETS na inwestycje w polskiej energetyce... Tylko czy uda się po nie sięgnąć?

Maciej Burny, Szacujemy, dyrektor Departamentu Relacji Międzynarodowych PGE, ocenia, że krajowa energetyka w latach 2021-2030 mogłaby mieć do wykorzystania maksymalnie około 900 mln uprawnień do emisji CO2.

Czytaj więcej