odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy między innymi:

  • PKEE w Brukseli: Polska zrobiła duży postęp w rozwijaniu OZE
  • Komisja Europejska chce podnieść cel OZE na 2030
  • Polska ma najniższy udział połączeń transgranicznych w UE
  • ME zaniepokojone opłatami wodnymi, ostrzega przed wzrostem cen energii

28.11.2017
PKEE w Brukseli: Polska zrobiła duży postęp w rozwijaniu OZE

Polski Komitet Energi Elektrycznej zorganizował w Parlamencie Europejskim debatę o przyszłości OZE w Europie Środkowo - Wschodniej. Podczas debaty podkreślano, że Polska osiągnęła znaczny postęp w rozwoju OZE.

Czytaj więcej

28.11.2017
Komisja Europejska chce podnieść cel OZE na 2030

Portal Gramwzielone informuje, że Unia Europejska zmienia zdanie co do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym w stosunku do przyjętego w 2014 przez szefów państw UE celu 27 proc. energii odnawialnej do roku 2030.

Czytaj więcej

28.11.2017
Polska ma najniższy udział połączeń transgranicznych w UE

Komisja Europejska przedstawiła kolejny raport na temat implementacji projektu unii energetycznej. W raporcie zawarte są propozycje dotyczące m.in. nowych celów w zakresie transgranicznych połączeń miedzy krajami Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

27.11.2017
Coraz bliżej zwiększenia obliga giełdowego

Podczas prac na ustawą o rynku mocy, został zgłoszona poprawka, która zwiększa poziom obliga giełdowego.

Czytaj więcej

27.11.2017
Od stycznia zmiany zasad handlu na TGE

Według Pulsu Biznesu, pod koniec listopada odbędzie się spotkanie przedstawicieli Towarowej Giełdy Energii z uczestnikami rynku poświęcone przyszłości handlu energią po 3 stycznia przyszłego roku, od kiedy zacznie obowiązywać europejska dyrektywa MIFID II.

Czytaj więcej

27.11.2017
Stanowisko PSE w sprawie propozycji modelu rynku zawartej w pakiecie "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków"

PSE zaprezentowały swoje stanowisko w sprawie propozycji modelu rynku energii elektrycznej zawartej w pakiecie zimowym.

Czytaj więcej

27.11.2017
Wiceminister Tadeusz Skobel będzie nadzorował m. in. departament energetyki

Nowy wiceminister energii, Tadeusz Skobel, będzie nadzorował m.in. departament energetyki, odpowiadał za programowanie i wykorzystywanie środków unijnych oraz bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego.

Czytaj więcej

27.11.2017
KE opublikowała sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej

Komisja Europejska przedstawiła kolejne sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej. Przedstawiono w nim postępy od momentu publikacji poprzedniego raportu w lutym 2017 r. oraz plany na kolejny rok. Komisja przyjęła też komunikat w sprawie wyznaczonego na 2030 r. celu w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych.

Czytaj więcej

27.11.2017
ME zaniepokojone opłatami wodnymi, ostrzega przed wzrostem cen energii

Ministerstwo Energii wyraziło swoje zaniepokojenie stawkami opłat wodnych, ostrzega również przed wzrostem cen energii i pogorszeniem rentowności elektroenergetyki i górnictwa.

Czytaj więcej