odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie o przyjęciu zbioru propozycji mających być podstawą do uchwalenia za rok w Katowicach pakietu implementacyjnego Porozumienia paryskiego.

Szczyt klimatyczny w Bonn zaaprobował propozycje na COP24 w Katowicach

Podczas zakończonego szczytu klimatycznego COP23 przyjęto zbiór propozycji, które mają być podstawą do uchwalenia za rok w Katowicach pakietu implementacyjnego Porozumienia paryskiego.

Czytaj więcej