odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Awarie sieci i rekordowa generacja z wiatru
  • Brakującą "wirtualną" energię z OZE kupimy od Litwinów?
  • Bez zdecydowanych działań ciepłownictwo wpadnie w "spiralę śmierci"?
  • Szczyt klimatyczny COP23 w Bonn przygotuje grunt pod COP24 w Katowicach
  • S. Tokarski: przeciwstawianie OZE energetyce konwencjonalnej jest nieuzasadnione

Awarie sieci i rekordowa generacja z wiatru

Ostatni weekend w energetyce to oprócz awarii sieci przesyłu również rekordowa produkcja energii wiatrowej w całej Polsce i Europie.

Czytaj więcej

Brakującą "wirtualną" energię z OZE kupimy od Litwinów?

W minionym tygodniu minister energii Krzysztof Tchórzewski po raz kolejny zapewniał z mównicy sejmowej, że Polska wypełni swoje zobowiązania w zakresie produkcji energii odnawialnej w roku 2020. Co innego pokazują jednak dane o produkcji energii odnawialnej, które w połączeniu z notowaną obecnie małą skalą inwestycji, nasuwają wątpliwości, czy uda nam się ten cel zrealizować.

Czytaj więcej

Bez zdecydowanych działań ciepłownictwo wpadnie w "spiralę śmierci"?

Branża ciepłownicza w Polsce pilnie wymaga modernizacji. W perspektywie kolejnych 10 lat bez podjęcia działań zaradczych funkcjonowanie systemów ciepłowniczych będzie zagrożone.

Czytaj więcej

Szczyt klimatyczny COP23 w Bonn przygotuje grunt pod COP24 w Katowicach

Już za rok w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ (COP24), a 6 listopada br. zacznie się konferencja w Bonn (COP23). – Konferencja ta w będzie dotyczyła przygotowania katowickiego spotkania w 2018 roku.

Czytaj więcej

S. Tokarski: przeciwstawianie OZE energetyce konwencjonalnej jest nieuzasadnione

Prof. Stanisław Tokarski twierdzi, że przeciwstawianie odnawialnych źródeł energii (OZE) energetyce konwencjonalnej jest nieuzasadnione. W roku 2030 udział węgla brunatnego i kamiennego w polskim miksie energetycznym może wynosić ponad 60 proc.

Czytaj więcej