odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy o bezowocnych rozmowach na temat reformy systemu handlu emisjami.

EurActiv.com: kolejne rozmowy na temat reformy systemu handlu emisjami nie przyniosły efektu

Portal Biznesalert.pl powołujący się na EurActiv.com kolejne rozmowy na temat reform system handlu emisjami nie przyniosły efektu. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej polska delegacja zabiegała o mniej restrykcyjne zapisy dotyczące przeznaczenia środków na modernizacje energetyki w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Polska chce zachowania możliwości elastycznego podejścia do wydatkowania środków.

Czytaj więcej