odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Postęp w związku z przepisami ws. ograniczania emisji CO2 w non-ETS
  • Polska przeciw porozumieniu ws. redukcji emisji z LULUCF; UE idzie dalej

Postęp w związku z przepisami ws. ograniczania emisji CO2 w non-ETS

Państwa członkowskie UE ustaliły w piątek wspólne stanowisko w sprawie nowych wiążących celów redukcji CO2 dla takich sektorów, jak rolnictwo, transport czy sektor komunalny na lata 2021-2030. Polska jest umiarkowanie zadowolona z efektu rozmów.

Czytaj więcej

Polska przeciw porozumieniu ws. redukcji emisji z LULUCF; UE idzie dalej

Polska oraz Chorwacja zagłosowały w piątek przeciw porozumieniu dotyczącemu włączania emisji i redukcji gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów i lasów (LULUCF) w ramy klimatyczne UE. Mimo sprzeciwu dwóch państw prace w tej sprawie są kontynuowane.

Czytaj więcej